ติดต่อเรา

หากต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับวาจาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา โปรดติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

อีเมล์: vajatts@gurusquare.com
Facebook: http://facebook.vajatts.com
โทรศัพท์: 097-478-8888

  

สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อบริษัทกูรูสแควร์สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่นี้

บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด

1033/4 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

มือถือ: 08-6777-7217
โทรศัพท์ : 0-2619-8833
โทรสาร : 0-2619-8833 ต่อ 121