• th
  • en
ติดต่อเรา

หากต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับวาจาหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา โปรดติดต่อผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

อีเมล์: vajatts@gurusquare.com
Facebook: http://facebook.vajatts.com
โทรศัพท์: 09 7478 8888

  

สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อบริษัทกูรูสแควร์สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่นี้

บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด

1033/4 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2619 8833


วิจัยและพัฒนาโดย
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง (SPT) หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ (INIRU) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
จำหน่ายลิขสิทธิ์โดย
บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด, 1033/4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400