• th
  • en
วิธีชำระเงิน

หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้ง VAJA ผู้ใช้จะสามารถใช้งาน VAJA ได้เป็นเวลา 30 วัน หลังจากนั้น หากต้องการใช้งาน VAJA ต่อจะต้องชำระเงินเพื่อซื้อ VAJA หรือจะทำการซื้อทันทีหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งวาจาเรียบร้อยแล้วก็ได้ค่ะ

 


การชำระเงินค่า license VAJA มีอยู่ 2 ช่องทาง ได้แก่

1.) เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)

2.) บัตรเครดิต (Credit Card)

สำหรับคนที่ใช้งานครบกำหนด 30 วันคลิกที่นี่ค่ะ


1.) ชำระด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

หัวข้อนี้เป็นการชำระเงินผ่านทางสถานที่รับชำระหรือบริการอื่นๆ โดยในปัจจุบัน รองรับ Counter Service7-Eleven, Tesco Lotus, Family Mart, ธนาคารไทยพาณิชย์, ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์, ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Just pay, M pay

 

 

เมื่อผู้ใช้ต้องการชำระเงินสามารถทำได้ด้วยการเข้าที่หน้าวาจา
แอพพลิ
เคชั่น และกดปุ่มเลือก  "สั่งซื้อวาจา"

 

 

 

จะพบข้อความ "รหัสสั่งซื้อ: (ตัวเลข) สั่งซื้อวาจาสำหรับเครื่องนี้ผ่านเว็บไซต์: http://www.vajatts.com/web/payment?id=(ตัวเลข)" ซึ่งเว็บไซต์นี้สามารถนำไปเปิดเพื่อทำรายการจากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ก็ได้

 

ให้เลือก "เปิดเว็บไซต์"

 

 

 

ระบบจะเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ เพื่อดำเนินการชำระเงิน

ให้ผู้ใช้เลือกเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 

 

 

 

จะพบข้อความ "การเลือก OK จะส่งผลให้การชำระเงินที่เคยเลือกไว้ไม่สามารถใช้การได้, หากท่านต้องการชำระผ่าน 7-Eleven / Tesco Lotus ห้ามนำบาร์โค้ดหรือเลขรหัสชุดเดิมไปชำระเงิน ท่านจะต้องทำรายการทั้งหมดใหม่อีกครั้ง"

 

ข้อความนี้หมายถึงให้ผู้ใช้ทำรายการเพียง 1 ครั้ง หากทำรายการครั้งที่ 2 รายการครั้งแรกจะถูกยกเลิก ผู้ใช้ต้องใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการรายการที่ 2 เท่านั้นถึงจะดำเนินการ Activate เรียบร้อย (หากเลือก OK ไปแล้ว สถานที่รับชำระเงินจะยังสามารถรับการจ่ายเงินโดยรายการครั้งแรกได้ แต่จะ Activate โปรแกรมไม่สำเร็จ)


ให้เลือก OK

 

 

ให้กรอกรายละเอียด ลงในแบบฟอร์มในหน้าจอ ดังนี้

1. ชื่อ - นามสกุล

2. 

 3. อีเมลผู้ชำระเงิน (โดยอีเมลที่ใส่สามารถเป็นอีเมลอะไรก็ได้ที่ผู้ใช้สะดวกตรวจสอบ เนื่องจากข้อมูลการชำระเงินจะแจ้งในอีเมลที่แจ้ง)

 

 

 

 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ถ้าหากเลือกที่จะรับข้อมูลผ่านทาง SMS จะมีข้อความส่งมาดังนี้

 

"Show PAYCODE (ชุดตัวเลขที่ 1) at Counter Service or (ชุดตัวเลขที่ 2) at JustPay / mPay / Krungsri ATM to pay บริษัท กูรูสแควร์ 100 Bath (INV. No. 1170)"

 

หากต้องการชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ให้นำตัวเลขชุดที่ 1 ไปแจ้งกับพนักงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส และหากผู้ใช้ต้องการชำระที่ช่องทางอื่น ให้ใช้ตัวเลขชุดที่ 2 ในการชำระเงิน

   
ในหน้าเว็บไซต์จะปรากฏหน้าจอแสดงรหัสและบาร์โค้ดสำหรับชำระเงิน ซึ่งผู้ใช้จะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูลดังกล่าวเช่นกัน และการชำระเงินจะต้องกระทำภายใน 7 วันหลังจากดำเนินการ มิฉะนั้นรายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกไป และผู้ใช้จะต้องทำรายการใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง
   

หลังจากชำระเงินเสร็จสิ้น ข้อมูลการชำระเงินจะถูกบันทึกลงในระบบภายในเวลาไม่เกิน 2-3 นาที ให้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วเปิดแอพพลิเคชั่นวาจาแล้วระบบจะตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อให้โดยอัตโนมัติ หากเครื่องของท่านได้รับการตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความว่า "อนุญาตแล้ว" แสดงว่าการชำระเงินเสร็จสิ้น ท่านสามารถใช้วาจาได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องหรือ Google Account (ในกรณี Format เครื่องใหม่แล้วเปลี่ยนอีเมล)

 

2.) ชำระด้วยบัตรเครดิตการ์ด (VISA / Master Card)

 

 

เมื่อผู้ใช้ต้องการชำระเงินสามารถทำได้ด้วยการเข้าที่หน้าวาจา
แอพพลิเคชั่น และกดปุ่มเลือก  "สั่งซื้อวาจา"

 

 

 

 

จะพบข้อความ "รหัสสั่งซื้อ: (ตัวเลข) สั่งซื้อวาจาสำหรับเครื่องนี้ผ่านเว็บไซต์: http://www.vajatts.com/web/payment?id=(ตัวเลข)" ซึ่งเว็บไซต์นี้สามารถนำไปเปิดเพื่อทำรายการจากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ก็ได้

 

ให้เลือก "เปิดเว็บไซต์"

 

 

 
 

ระบบจะเข้าสู่ หน้าเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ เพื่อดำเนินการชำระเงิน

ให้ผู้ใช้เลือกบัตรเครดิต

 
   

ในหน้าจอที่ปรากฏ ให้ผู้ใช้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ดังต่อไปนี้

1. หมายเลขบัตร : กรอกหมายเลขบัตร 16 หลัก ให้ครบถ้วน
2. วันหมดอายุ (ดด/ปป) : กรอกวันหมดอายุของบัตร 
    ตัวอย่าง 05 / 09
3. หมายเลข CVV (3digits) : กรอกเลข 3 ตัวหลัง ที่แสดงในบัตร
    ตัวอย่าง 346
4. ชื่อบัตร: ชื่อของผู้ถือบัตร 
5. ประเทศธนาคารผู้ออกบัตร: เลือกชื่อประเทศ
6. ชื่อธนาคารผู้ออกบัตร: เลือกชื่อธนาคารที่ใช้
7. อีเมล์ผู้ชำระเงิน:  กรอกอีเมลของผู้ใช้ โดยเมื่อการชำระเงินเสร็จเรียบร้อย ระบบจะส่งอีเมลแจ้งการชำระเงินไปที่อีเมลที่ผู้ใช้ระบุ
    ตัวอย่าง  xxxxvv@gmail.com

   
หลังจากชำระเงินเสร็จสิ้น ข้อมูลการชำระเงินจะถูกบันทึกลงในระบบภายในเวลาไม่เกิน 2-3 นาที ให้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วเปิดแอพพลิเคชั่นวาจาแล้วระบบจะตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อให้โดยอัตโนมัติ หากเครื่องของท่านได้รับการตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความว่า "อนุญาตแล้ว" แสดงว่าการชำระเงินเสร็จสิ้น ท่านสามารถใช้วาจาได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องหรือ Google Account (ในกรณี Format เครื่องใหม่แล้วเปลี่ยนอีเมล)

 

หากวาจาหมดอายุ จะสั่งซื้อได้อย่างไร?

เมื่อวาจาหมดอายุ จะพบว่าเมื่อเข้าไปที่วาจาจะพบปุ่ม 2 ปุ่ม ได้แก่ สั่งซื้อวาจา และ ใช้รหัส ให้เลือก สั่งซื้อวาจา เพื่อชำระเงินซื้อวาจาค่ะ


วิจัยและพัฒนาโดย
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง (SPT) หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ (INIRU) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
จำหน่ายลิขสิทธิ์โดย
บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด, 1033/4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400